Finanční gramotnost – projektové dny 

Na naší škole se studenti nižšího gymnázia (třídy 1. A a 2. A) seznamují s pojmy finanční gramotnosti formou hry.  Naučí se hrát stolní hru Finanční svoboda. Hra je založena na tom, že se studenti stávají finančními poradci rodiny, které pomáhají hospodařit po dobu třiceti let. Vítězné skupiny z obou tříd dokázaly, že jejich rodiny po třiceti letech dosáhly svých cílů a staly se finančně nezávislé. Nejlepší finanční poradci získali za své chytré rady dort.

Eva Kratochvílová a Eva Šálková