Projekt Učitelství pro 21. století

Už od 1. listopadu 2019 probíhá na naší škole projekt v klíčové akci 1, která je zaměřená na pedagogické pracovníky, projekt Učitelství pro 21. století. Tento projekt navazuje na svého úspěšného předchůdce „Společně změníme školu“, který skončil 31. 10. 2019. 

Smyslem aktuálního projektu je dále zvyšovat úroveň přímé i nepřímé pedagogické činnosti vyučujících, a to prostřednictvím tří aktivit: účast na semináři, stínování na zahraniční škole a výukový pobyt na zahraniční škole. 

I když je projekt již ve své poslední třetině (po schválení žádosti o prodloužení období realizace projektu kvůli omezením spojeným s pandemií covid-19 bude projekt ukončen k 31. 8. 2022), plánované mobility začaly probíhat teprve od srpna letošního roku. 

První výjezd, který proběhl v srpnu, směřoval do Švédska, kde Mgr. Hana Malátková absolvovala seminář zaměřený na možnosti využití přírody a všeho, co se v ní nachází, ve výuce přírodovědných předmětů. V říjnu vyrazila Mgr. Kateřina Nosková do Irska. Seminář, který absolvovala, byl zaměřen na rozvoj dovedností kritického myšlení žáků, a to nejen ve výuce jazyků, ale také v dalších předmětech. Druhý listopadový týden strávili v Maďarsku Mgr. Zdeňka Křesinová a dr. Jakub Konečný. V rámci svých mobilit se na partnerské škole účastnili výuky buď jako pozorovatelé při realizaci stínování, nebo v roli vyučujících v rámci výukového pobytu. 

Ačkoliv aktuální situace související s šířením nemoci covid-19 mění plány doslova ze dne na den, věříme, že se do konce projektového období podaří realizovat i zbývajících 12 naplánovaných mobilit, mezi které patří například výukový pobyt a stínování v Chorvatsku, Holandsku a Německu a účast na seminářích v Irsku, Itálii, Lotyšsku, Velké Británii a na Islandu. 

Do projektu jsou zapojeni: Mgr. Oldřiška Blehová, Mgr. Iva Hronová, Mgr. Monika Kalíková, dr. Jakub Konečný, Mgr. Zdeňka Křesinová, Mgr. Hana Malátková, Mgr. Kateřina Nosková, Mgr. Petr Pahorecký, Mgr. Anna Přibylová a Mgr. Radka Vocílková.