Poznej mou zemi potřetí

Dne 27. 3. 2019 na naše gymnázium zavítali zahraniční studenti studující český jazyk na jazykové škole Czech Prestige za účelem dosažení jazykové zkoušky a pokračování ve studiu na vysoké škole v České republice.

Konkrétně jsme se mohli seznámit s kulturou a tradicemi Ukrajiny, Ruska, Kazachstánu a Moldávie. Největším překvapením pro nás všechny bylo, že studenti vše přednášeli v českém jazyce i přes skutečnost, že náš mateřský jazyk studují pouze jedním rokem. 
Úroveň jejich českého jazyka byla vskutku vynikající a za sebe mohu říci, že to bylo velmi obohacující. 

Ema Davidová, 2. C