Multikulturní výchova v praxi

Znát jazyk rozhodně neznamená pouze gramatiku, slovíčka nebo správnou výslovnost. Neznáme-li kulturu země, jejíž jazyk se učíme, může se stát, že se i přes perfektní znalost jazyka prostě nedomluvíme… 

V rámci druhého ročníku projektu Poznej mou zemi se besedy s ruskými, ukrajinskými, běloruskými, kazašskými a kyrgyzskými studenty Jazykové školy Czech Prestige Natalie Gorbaněvské, která v naší škole proběhla ve středu 21. března 2018 zúčastnili studenti ruštiny ze tříd 3.C, 5.A a 4.C. Každý z hostů vystoupil s krátkou prezentací své vlasti a seznámil posluchače s celou řadou zajímavých a důležitých informací a faktů. Po každém vystoupení se studenti zapojili do diskuse, ve které padaly otázky s nejrůznějším zaměřením. Ke konci besedy byl dán prostor pro popovídání si v menších skupinkách a výměnu kontaktů pro další komunikaci. 

Stejně jako loni, i v letošním roce šlo o velmi zdařilou a důležitou akci v rámci realizace multikulturní výchovy na naší škole. Velmi si vážíme spolupráce s jazykovou školou Czech Prestige a děkujeme jejím zástupcům i všem zúčastněným studentům a těšíme se na další návštěvy.

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D