Informace pro uchazeče – testování před přijímacími zkouškami

Podle opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-4337/2021-7 platí, že střední škola, která organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit informace o povinnostech testování pro uchazeče a podporující osoby na svých internetových stránkách.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

  • negativní test a
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Více informací (o možnostech nahrazení potvrzení o provedeném testu a také možných termínech testování s ohledem na data přijímacích zkoušek) naleznete na stránce Termíny přijímacího řízení.