Bezpříspěvkové darování krve

Ve středu 29. dubna 2019 proběhla přednáška MUDr. Ivany Haintzové, lékařky hematologicko-transfuzního oddělení příbramské nemocnice, na téma bezpříspěvkové darování krve. Žáci 5. A a 3. C se tak mohli dozvědět o všem, co takové darování krve obnáší, např. jaké podmínky musí člověk splňovat pro zařazení do registru dárců krve, v jakých intervalech lze krev darovat nebo jakým způsobem se získaná krev zpracovává.

Žáci měli také možnost vyplnit dotazník a zjistit tak, zdali jsou vhodnými dárci. Po půlhodinové přednášce následoval prostor pro dotazy. Přednáška se setkala s velkým ohlasem. V příštím školním roce by někteří žáci rádi navštívili transfuzní oddělení a popřípadě zkusili i sami darovat krev. Paní doktorce Haintzové velmi děkujeme za přednášku. Velké díky patří i panu doktoru Konečnému, který celou akci zajišťoval.

Ladislav Dostál, 3. C