Jak získat finanční svobodu?

Výuku finanční gramotnosti ve třídách 1. A a 2. A  jsme i letos realizovali formou projektového vyučování, které proběhlo ve čtvrtek 16. a v pátek 17. května.

První den se žáci primy seznamovali se základními pojmy ze světa financí a s pravidly hry Finanční svoboda, zatímco žáci ze sekundy procvičovali úlohy ze světa finanční matematiky. Druhý projektový den byl zasvěcený samotné hře. Dvojice či trojice soutěžících v roli finančních poradců strávily s rodinami svých klientů „30 let“ jejich života, přičemž se staraly, aby jejich klienti dobře hospodařili a investovali, byli správně pojištěni, zajistili si vlastní bydlení, splnili si svůj sen v podobě drahé dovolené a hlavně naspořili částku, která jim zajistí finanční svobodu. Všichni zúčastnění se do soutěže vrhli s vervou a nasazením a získat první místo v konkurenci ostatních spolužáků rozhodně nebylo jednoduché. Vítězné skupiny z obou tříd mohly pak být díky sponzorskému daru Společnosti pod Svatou Horou odměněny dorty.