Milé setkání se starostou města Příbrami

Chlapce vítězného družstva volejbalistů Gymnázia pod Svatou Horou přijal starosta Příbrami Jindřich Vařeka. Vedoucí družstva Mgr. Pavel Sedláček seznámil pana starostu s postupem družstva až na republikové finále a jeho celkové vítězství v turnaji v Jindřichově Hradci. Kapitán týmu představil panu starostovi jednotlivé hráče a jejich pozice v mužstvu. Chlapci přijali poděkování starosty za vzornou reprezentaci města Příbrami s přáním podobný úspěch ještě jednou zopakovat.