Výlet do Národního muzea

V pátek 25. 1. 2019 se naše třída 3. A vydala na výstavu do Nové budovy Národního muzea. Výstava se týká Keltů a zachycuje, jaké stopy tato významná kultura po sobě zanechala. Expozice byla rozdělena na několik částí. Lektorka s poetickým jménem Venuše s námi procházela každou část, sdělovala nám zajímavé, a zároveň poučné informace a odpovídala na naše dotazy.

První část výstavy se věnovala tomu, co se z keltské kultury zachovalo, tzn. nalezištím pozůstatků ať už v České republice, nebo v zahraničí. Viděli jsme například, jak vypadal keltský hrob či jak se vyráběly šperky. Jedna z věcí, která nás velmi zaujala, byla takzvaná ,,Hlava Kelta“. Jedná se kamennou napodobeninu keltského šamana – jednu z nejvýznamnějších keltských památek na světě.

V druhé části výstavy jsme se mohli seznámit se vším, co patřilo ke každodennímu životu Keltů, způsob hospodaření, ale i projevy kultury a umění. Například jsme viděli video, které předvádělo, jak se tvořily malé bronzové sošky. Na konci této části jsme se rozdělili do skupinek a vyplňovali pracovní listy, které souvisely s tím, co jsme se právě dozvěděli.

Poslední část jsme strávili v edukační místnosti a naše průvodkyně se snažila nám přiblížit práci archeologů. Je to obtížná práce, která zabírá spoustu času a vyžaduje hodně trpělivosti.

Úplně na konci naší návštěvy jsme si mohli prohlédnout a ohmatat hned několik reálných replik předmětů z keltské kultury.

Myslím, že mohu za celou 3. A říci, že se nám výlet, který jsme mohli zároveň absolvovat s našimi oblíbenými učitelkami, velmi líbil. Výstava byla natolik zajímavá, že všichni dávali pozor a byli potichu, a to je v naší třídě velký úspěch!

Linda Háse, 3. A