Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem schváleným Radou Středočeského kraje, proběhly opakovaně volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328.

Na voleného člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků se volily dvě osoby.

Na voleného člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků kandidovaly:

paní Tereza Holendová, DiS.,

paní Mgr. Kateřina Jobeková Habrová

a paní Marcela Ježková Novotná

Volby proběhly v týdnu od 13. 9. do 17. 9. 2021 prezenční metodou. Voleb se zúčastnilo 51,9 % voličů.

Paní Tereza Holendová, DiS., získala 80 hlasů, paní Marcela Ježková Novotná 32 hlasů a paní Mgr. Kateřina Jobeková Habrová 120 hlasů. Do rady byly zvoleny

paní Tereza Holendová, DiS., a paní Mgr. Kateřina Jobeková Habrová.

Gratuluji a těším se na spolupráci.

Mgr. Pavel Karnet,

ředitel školy