Volby do Školské rady

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem schváleným Radou Středočeského kraje, proběhly ve dnech 14. 6.-20. 6. volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Členy Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou jako zástupce učitelů byli zvoleni Mgr. Hana Malátková a PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. Volba členů školské rady za zákonné zástupce a neplnoleté žáky se pro nízkou účast voličů bude opakovat 1. 9. – 7. 9. 2021.