Spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy

Gymnázium pod Svatou Horou patří od března 2018 mezi šest mimopražských středních škol se statutem spolupracující škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Ze strany fakulty tímto dochází nejen k potvrzení již fungující spolupráce, ale zejména k jejímu zintenzivnění. Pro naši školu je to současně významný krok pro získání statutu fakultní školy.

Nová etapa spolupráce, která byla nastartována, bude velkým přínosem jak pro studenty, tak i pro pedagogy a nabídne naší škole celou řadu možností a aktivit: zapojení se do ověřování nových a moderních výukových materiálů a metod v různých předmětech, realizace výzkumných šetření v rámci nejrůznějších vědeckých a výzkumných projektů fakulty, návštěvy vysokoškolských vyučujících i studentů a organizace besed, přednášek a jiných vzdělávacích aktivit. Vyučujícím gymnázia nabízí tato spolupráce například více možností při realizaci svého dalšího vzdělávání. V neposlední řadě tímto krokem Gymnázium pod Svatou Horou ukazuje zájem o budoucnost českého školství a aktivně se zapojuje do přípravy budoucích učitelů.