Společnost přátel Gymnasia pod Svatou Horou, z. s., rozhodla o svém pokračování

26. 11. 2021 se sešli zástupci spolku a i se znalostí názoru rodičů žáků, které zastupují, a nepřítomných členů, hlasováním rozhodli, že spolek po dobu existence detašovaného pracoviště Gymnázia Příbram v Balbínově ulici bude ve své činnosti pokračovat.