Pro dobrou věc

Dnes (v úterý 22. 10.) proběhla za hudebního doprovodu o velké přestávce ve vestibulu školy minivernisáž obrazů, které byly výsledkem prací žáků ze skupin výtvarné výchovy. Chvilku s uměním završila aukce vystavených obrazů, kterou vymysleli a zorganizovali studenti ze 4. A. Aukce měla velký úspěch, každý z obrazů – mnohdy po dramatickém licitování – našel svého kupce. Výtěžek bude věnován na charitativní účely.