Přednáška policie ČR

V úterý 8. října navštívila naši školu komisařka por. Bc Monika Schindlová, DiS. a společně  se svým kolegou uspořádali v rámci prevence sociálně patologických jevů přednášku pro naše studenty 3. A a 1. C. Studenti byli poučeni o právní odpovědnosti, dozvěděli se o trestných činech páchaných dětmi a na dětech a o trestných činech na Příbramsku. Přednášející se zaměřili i na téma drogy, jejich nežádoucí účinky a rizika a také na informace o drogové scéně na Příbramsku.