Poslední den školy v roce 2021 na Gymnáziu pod Svatou Horou

Na středu 22. prosince 2021 připadl poslední den, kdy byli žáci ve školách před vánočními prázdninami. Na Gymnáziu pod Svatou Horou v Příbrami neprobíhalo standardní vyučování podle rozvrhu, ostatně jako na všech ostatních základních a středních školách. Studenti a pedagogové ovšem nezaháleli a strávili tento den slavnostním zpíváním koled a vánočních písní na Svaté Hoře a posezením ve třídách.

Svatá Hora se tyčí nad městem Příbram. Jedná se o jedno z neslavnějších poutních míst v Evropě. Toto místo dodalo celému programu magickou atmosféru. Ač kvůli současné epidemiologické situaci nemohla akce proběhnout klasicky v kostele Nanebevzetí Panny Marie, organizátoři si poradili a uskutečnilo se to ve venkovních prostorách areálu. Teploměr sice ukazoval několik stupňů pod nulou, ale ani tím se gymnazisté nenechali odradit.

Studenti i pedagogové se shromáždili po osmé hodině ranní na terase s balustrádou obklopenou ambity s lunetovými obrazy. Program moderovala studentka školy Magda Neporová. Úvodem pronesl několik slov také ředitel Pavel Karnet. Studenti si v hodinách hudební výchovy připravili písně a ty zde přednesli. Kdo zrovna nezpíval, oceňoval vystoupení svých spolužáků potleskem. I učitelský sbor vystoupil s připravenou písní. Zazněli jak moderní vánoční písně, tak klasické koledy. Na závěr, za doprovodu houslí učitele hudební výchovy Vladimíra Krále, si všichni společně zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán.

Poté se učitelé a studenti přesunuli do školy, kde jim bylo umožněno strávit čas spolu ve třídách. Rozdávali si dárky, ochutnávali cukroví a přáli si vše dobré do nového roku. Kolem půl jedenácté se začali rozcházet domů, aby si užili vánoční svátky.

Alžběta Neporová, 2.C