Nehodou to začíná

Dne 6. 5. 2021 se žáci 5. A a 3. C zúčastnili on-line přednášky s názvem: Nehodou to začíná. Stejné přednášky se zúčastnilo i několik dalších škol po celé ČR.

Nehodou to začíná je interaktivní preventivně edukační pořad pro studenty ve věku 15–20 let. Je určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Pořad není opravdu nudnou přednáškou, ba naopak – je velmi zajímavý až zábavný, využívající interaktivní prvky, které studenty vtáhnou do dění.

Délka trvání jednoho představení je kolem 80 minut. Konání probíhá běžně v městských kinosálech nebo školních aulách po celé ČR. My jsme ho prožili on-line a myslím, že na kráse nic neztratilo.

Projekt Nehodou to začíná má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Už samotný název projektu říká, že dopravní nehoda spustí řadu nepříjemností, a proto je vždy lepší jí předejít.

Během přednášky je zmiňována problematika rozptýlení mobilním telefonem, dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i význam dobrého technického stavu vozidla. Upozorňuje na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení a na každé přednášce je simulováno poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.

Mgr. Pavla Linhartová