Návštěva z Dětského domova Pepa

dd_lazec_thuVe středu 23. října nás navštívila paní ředitelka Dětského domova Pepa v Lazci PhDr. Věra Splítková. Během dvouhodinové besedy seznámila naše studenty s historií vzniku tohoto zařízení, Vysvětlila, za jakých podmínek se děti mohou dostat do dětského domova a  co znamenají pojmy ústavní a ochranná péče. Dále se studenti dozvěděli, jak to v dětském domově chodí, jaký je denní režim dětí a jaké mají možnosti po dosažení 18 let. Studenty také informovala o tom, jak mohou se svými rodinami těmto dětem pomoci – o tzv.  hostitelské péči, která spočívá v tom, že dítě z dětského domova může strávit např. víkend v hostitelské rodině, vyrazit společně s ní  na výlet apod.

Mgr. Pavla Linhartová, metodik prevence