Kurz sebeobrany

Po dvouleté covidové odmlce si ve čtvrtek 24. března 2022 studenti nejen druhých, ale tentokrát i třetích ročníků opět užili dopolední kurz sebeobrany pod vedením Honzy Kodeše a Ondry Moravce z KRAV MAGA IKMF CZ. Po úvodním rozehřátí a protažení si studenti vyzkoušeli práci se vzdáleností útočníka, obranu proti přímým a kruhovým úderům, obranu proti útoku nožem a techniku edukačního bloku. Na závěr nechybělo protažení a samozřejmě prostor na dotazy. Instruktorům moc děkujeme za ochotný a vstřícný přístup a doufáme, že se za rok zase uvidíme!

A. Přibylová


Kurz sebeobrany aneb Bomba!

Dne 24. března 2022 se žáci 2. C, 3. C, 4. A a 5. A Gymnázia pod Svatou Horou zúčastnili kurzu sebeobrany. Ten začal aktivitou založenou na uplatnění pudu sebezáchovy, následovalo cvičení, při kterém bylo demonstrováno, jak působí davová psychologie, jak je důležité v krizové situaci zůstat „ovečkou ve stádě“ a nijak nevyčnívat. Po celý kurz byla pozornost žáků udržována hrou na bombu. Kdykoli totiž některý z instruktorů zakřičel „Bomba!“, museli účastníci kurzu přerušit dosavadní činnost a rozeběhnout se za ním. Součástí lekce bylo i to, jak se například efektivně ubránit útoku nožem, jak blokovat údery, ale i jak po jejich zablokování zneškodnit nebo znehybnit útočníka. Kurz byl zakončen uvolňovacím cvičením.

Závěrem lze konstatovat, že absolventi nyní vědí, jak se chovat v případě útoku známého, či neznámého útočníka, jaké kroky učinit, aby se konfliktu vyvarovali, a pokud k němu nakonec dojde, jak se ubránit.

Za sebe bych chtěl říci, že jediné, co bych v budoucnu nepraktikoval, je běžet k někomu, kdo křičí Bomba!

Za všechny účastníky děkuji instruktorům Honzovi Kodešovi a Ondrovi Moravci.

Jan Traxler, 3. C