Jak se „dělá“ energie

V neděli 24. března jsme se zúčastnili výletu do jaderné elektrárny Temelín. Zúčastnili se žáci ze tříd 2.C, 4.A, 1.C a 3.A. Po příjezdu na místo jsme se šli podívat do muzea, kde jsme si prohlédli, jak celá elektrárna funguje.

Také si pro nás paní průvodkyně připravila povídání a krátký instruktážní 3D film. Poté jsme si prohlédli mlžnou komoru, zařízení, které zviditelňuje alfa a beta záření, které na naši Zemi dopadá z kosmu. Následovalo to, na co se všichni těšili. Rozdělili jsme se na skupinky po osmi, všichni jsme prošli detektorem kovů a radiace a spolu s jedním člověkem z ochranky a paní průvodkyní jsme vstoupili do areálu Temelína. Povídali jsme si o všem, co se týče energií a fungování elektrárny. Už víme, že chladící věže, které jsou vidět na kilometry daleko, nejsou to nejdůležitější v celém Temelíně. Byli jsme i ve strojovně, kde se nám pod nohama klepala podlaha. Docela jsme se báli, když jsme scházeli po schodech ve strojovně, poněvadž všude byly výstražné štítky ,,Nebezpečí výbuchu”. Naštěstí nás paní průvodkyně uklidnila, že za celých osmnáct let provozu se nikdy nic nestalo. Poté jsme se vrátili k autobusu a hurá domů. Všichni jsme si výlet užili, bylo to zajímavé a těšíme se, kam pojedeme příště.
Veronika Laffarová, 2. C