Gymnázium pod Svatou Horou – opět úspěšný žadatel o grant EU

I v příštím školním roce bude mít naše škola možnost financovat další vzdělávání svých pedagogů prostřednictvím grantu Evropské unie.

Opět jsme uspěli se svým projektem v rámci výzvy Erasmus+ KA1 a osm našich pedagogů se v průběhu dvou let zúčastní vzdělávacích kurzů v zemích Evropské unie. Další vyjedou i na tzv. stínování, díky kterému načerpají inspiraci od německých, nizozemských, maďarských a španělských učitelů a zároveň budou mít možnost uplatnit své pedagogické schopnosti v jejich třídách.

Tyto zkušenosti pak zajisté zhodnotí při své výuce na Gymnáziu pod Svatou Horou.

Celý projekt je zaměřen na jazykové a metodické vzdělávání, metodiku CLIL a tzv. soft skills a jeho celková výše je více než 30 000 Euro.

Mgr. Kateřina Nosková