Chceme pomáhat!

V úterý 18. 6. 2019 navštívila skupinka 10 studentů ze tříd 5. A a 3. C hematologicko-transfuzní oddělení příbramské nemocnice. Návštěvě předcházela zajímavá a podnětná přednáška MUDr. Ivany Haintzové, která naše nejstarší studenty seznámila s fenoménem bezpříspěvkového dárcovství krve. Při této návštěvě si mohli studenti na vlastní oči prohlédnout místo, kde vše probíhá.

Vrchní sestra, paní Pilousková, přesně popsala průběh první návštěvy dárce krve. Na začátku je běžný odběr krve, který odhalí zdravotní stav, následuje důležitý rozhovor s lékařem, který musí zjistit, zda se dárce v poslední době nemohl dostat do styku s nějakou nakažlivou nemocí (rizikem jsou cesty do zahraničí). Pokud vše dopadne dobře, budoucí dárce je na světě.

Příbramská nemocnice eviduje asi 300 dárců krve. Darovaná krev je využívána při operacích, ale i pro pacienty, kteří trpí různými nemocemi krve, jsou onkologicky nemocní apod. Zajímavostí pro studenty byla tzv. autotransfuze. Dárce může darovat krev sám sobě, v případě nějaké plánované operace je pak tato krev použita. V dopoledních hodinách docházejí do odběrové místnosti, kterou jsme měli možnost vidět, dobrovolní dárci a odpoledne jsou tu pacienti, které tato nejvzácnější tekutina udržuje při životě. Měli jsme možnost vidět, jak je nabraná krev zpracována, rozdělena do vaků, v nichž je uložena a transportována.

Transfuzní oddělení navázalo spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk, který zaštiťuje IKEM Prah, a zařadilo se mezi náběrová střediska, kde dochází k počátečnímu vyšetření a odběru krve potenciálních dárců kostní dřeně. V této oblasti existuje velmi dobrá mezinárodní spolupráce a podařilo se tak zachránit životy spousty lidí.

Studenti, kteří se návštěvy zúčastnili, mají všichni silnou potřebu pomáhat a to je velmi vzácná a žádaná vlastnost. Jsou důkazem toho, že to s naší mladou generací není vůbec tak špatné, jak si často myslíme. Doufám, že alespoň z některých z nich se stanou v blízké budoucnosti skuteční dárci, a již teď si jich za to velmi vážím.

Mgr. Zdeňka Křesinová