Erasmus+ KA1 „Učitelství pro 21. století“

Gymnázium pod Svatou Horou uspělo opět se svou žádostí o grant Erasmus+ KA1 pro projekt „Učitelství pro 21. století“.

V rámci tohoto projektu, který bude probíhat od listopadu 2019 do listopadu 2021, a na který Evropská unie poskytne finanční prostředky v celkové výši 30 525 EUR, proběhnou tři typy tzv. mobilit. Prvním typem jsou vzdělávací kurzy v zahraničí, které si osm pedagogů zvolilo s ohledem na své aprobace a potřeby. Jsou zaměřené na jazykové a metodické vzdělávání, osobnostní rozvoj, projektové vyučování a podobně. Dalším typem mobilit je tzv. stínování a výukové pobyty, při kterých dalších osm učitelů stráví týden v partnerských školách v Německu, Nizozemí, Maďarsku a Španělsku, navštíví výuku svých zahraničních kolegů a zároveň sami několik hodin povedou.

Zkušenosti a znalosti, které si učitelé ze svých cest přivezou, bezprostředně ovlivní jejich výuku a dotknou se tak všech našich studentů. Jsme proto rádi, že se granty naší škole daří získávat a že naši učitelé mají chuť do svého rozvoje a dalšího vzdělávání.

Mgr. Kateřina Nosková