Dvouhodinovka ČJL v knihovně Jana Drdy

Dnešní páteční výuka českého jazyka v 1. A proběhla jinde než v obvyklé školní třídě. Žáci se vypravili do příbramské Knihovny Jana Drdy, kde byl pro ně připraven program, během něhož se dozvěděli mnoho užitečných informací, které budou moci využít při dalším studiu na střední a vysoké škole. Dozvěděli se, jak se v knihovně orientovat a kde jsou její pobočky. Zjistili jak a kde najít naučnou literaturu a jak jsou knihy uspořádány podle mezinárodního desetinného třídění, jak si zarezervovat knihu, prodloužit výpůjčku a k čemu slouží bibliobox. Seznámili se s další nabídkou služeb knihovny jako například s možností prezenční výpůjčky regionální literatury ve studovně, meziknihovní výpůjční službou a rešeršní službou. Nakonec si prověřili svoje znalosti kvízem.