Den divadla Gymnázia pod Svatou Horou

Nastalo září a s ním se otevřely dveře škol. Nejinak tomu bylo i na Gymnáziu pod Svatou Horou, kde se na začátku školního roku kromě učení věnovali také přípravám na tradiční divadelní akci této školy. Jednalo se již o dvanáctý ročník Dne divadla, který se letos konal 20. 9. 2021 na velké scéně Divadla A. Dvořáka v Příbrami.

Letošním tématem byla francouzská literatura, a tak mohli gymnazisté na prknech, která znamenají svět, předvést například absurdní drama Židle, Chrám Matky Boží v Paříži v baletním provedení, Zdravého nemocného jako grotesku nebo muzikálové zpracování Malého prince.

 

Den divadla byl rozdělen na dvě části. Ta první, odehrávající se v odpoledních hodinách, byla určena pro studenty a zaměstnance školy. Ve večerních hodinách pak tato představení mohla navštívit také široká veřejnost.

Jednotlivá vystoupení tříd uváděli maturanti Jakub Tesárek a Tobiáš Luft, kteří se zhostili rolí moderátorů. Mezitím, co v hledišti tekly slzy smíchu i dojetí, v zákulisí tekl pot nervózním vystupujícím, kteří si přišli tento den nejen užít a ukázat, co umí, ale také zabojovat o jednu ze tří cen, které se vyhlašovaly na konci večera.

Ještě předtím, než se napnutí gymnazisté dozvěděli výsledky, mohli diváci ve druhé půlce večera vidět výstupy recitátorů, kteří přednesli několik děl z francouzské poezie, a to jak v originální francouzštině, tak i v různých překladech naší mateřštiny. Na výběru těchto básní a také na jejich uměleckém zpracování spolupracovali tentokrát žáci gymnázia s žáky literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy A. Dvořáka v Příbrami.

Závěrem večera proběhlo losování tomboly a také kýžené vyhlášení o nejlepší vystoupení. Uděleny byly celkem tři ceny: cena diváků, cena odborné poroty a cena pana ředitele. Velký potlesk, nesoucí se celým divadlem, prozrazoval radost, s níž si návštěvníci užívali letošní Den divadla Gymnázia pod Svatou Horou, který se minulý rok kvůli Covidu-19 bohužel nemohl uskutečnit. Mnoho z nich tak cestou z divadla jistě doprovázel spokojený úsměv a vzpomínky na zcela originální pojetí vybraných děl hořkosladké francouzské literatury.

Tomáš Burian

88

Obrázek 30 z 30