Biologicko-zeměpisný kurz 2. C a 4. A na Třeboňsku

V pondělí 23. května 2022 jsme se my, studenti 2. C a 4. A, sešli na parkovišti pod Svatou Horou, abychom se společně vydali na biologicko-zeměpisný kurz. Společně s námi jeli i studenti 3.C a 5.A. Bydleli s námi ve společném ubytovacím komplexu, ale měli vlastní program (sportovní kurz).

Naše ubytování, penzion Alešův dvůr, se nacházelo 15 km od Třeboně. Cesta autobusem trvala přibližně 2,5 hodiny. Ve čtvrt na dvanáct jsme dorazili do obce Hamr, kde se nacházelo naše ubytování. Společnou procházkou po obědě a poledním klidu jsme se seznámili s okolím areálu.

Při první aktivitě jsme ve skupinkách vyráběli a umisťovali pozemní pasti na bezobratlé živočichy, ty se následně zakreslovaly do map. Ve středu si jednotlivé skupiny mapy vyměnily a snažily se pasti najít a zaznamenat jejich úspěšnost.

Úterním programem se stal celodenní výlet do Třeboně. Na hlavním náměstí byl dán rozchod a následně jsme se ve dvanáct hodin vydali do místního Domu přírody Třeboňska. Zhlédli jsme film o proměnách přírody během celého roku. Učitelé nám na toto téma připravili večerní kvíz. Cestou zpátky jsme navštívili rybník Svět a ze Suchdolu nad Lužnicí jsme se vydali na pískovnu Cep, kde měli učitelé pro nás připravené úkoly spojené s pozorováním rostlin a stavbou pískovny. Odebrané vzorky vody jsme ve čtvrtek zkoumali pod mikroskopem. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u nejnebezpečnějšího jezu v České republice. Celková pěší trasa se protáhla na neuvěřitelných 22 km.

Ve středu jsme se seznámili s ornitologem RNDr. Lukášem Šimkem, který se stal naším průvodcem zajímavými biotopy Třeboňska. Navštívili jsme rybník Rožmberk, naučnou stezku Červené blato, Novořecké splavy a další přírodní přírodní památky. Vyprávění pana doktora bylo velmi zajímavé a všichni jsme si výlet i přes časté přeháňky náramně užili. Měli jsme příležitost spatřit volavku popelavou, orla mořského a kormorána velkého. Odpolední náplní se stal mimo jiné i orientační běh po obci Hamr.

V posledním dni jsme se pohybovali nedaleko od penzionu. Zkoumali jsme druhové složení zdejší přírody. Při poslední aktivitě jsme měli za úkol vytvořit něco užitečného z nasbíraných přírodnin. Jednotlivé skupiny byly velmi kreativní – vyrobily například věšák, hotel pro brouky, krmítko, krmelec či koště, které se paní učitelce Křesinové velmi líbilo a nakonec si ho odvezla na chalupu. Celý pobyt jsme zakončili opékáním buřtů a zpíváním písniček u ohně společně se čtvrtým ročníkem našeho gymnázia.

Biologicko-zeměpisný kurz se i přes někdy nepříznivé počasí velmi vydařil. Odnášíme si z něj spoustu krásných vzpomínek a zajímavých zkušeností. Chceme poděkovat paním učitelkám, které se účastnily kurzu: Haně Malátkové, Anně Přibilové, Radce Vocílkové, Zdeňce Křesinové a Monice Kalíkové. Opravdu se vám program povedl!

Anna Brunnerová, Tereza Winterová 2.C