Beseda o africké literatuře

Ve středu 7. listopadu se na našem gymnáziu konala dvouhodinová beseda pod vedením Mgr. Elie Lusaka o africké literatuře. Beseda byla rozdělena do dvou částí. V první části besedy obdrželi všichni studenti papíry s vybranou básní z africké literatury s originálním i přeloženým textem. Učili se z přiloženého slovníčku výslovnost jistých slov a hovořili spolu o významu básně. Báseň pojednávala o africkém muži, který vyprávěl svůj životní příběh a vyjadřoval strach a pochybnosti z neznámého. Poté bylo na tabuli promítnuto několik vět, pomocí kterých se učily základní pravidla ngalštiny. Předmětem zájmu bylo rozpoznávání podstatných a přídavných jmen, zájmen a větný slovosled. V závěru Mgr. Lusaku sám přečetl již zmíněnou báseň.

V druhé části besedy dorazil na naši školu Mgr. Vojtěch Šarše, který začal velice plamennou řečí o výrazném nesouhlasu se zotročováním afrických obyvatel bílým mužem. Na přednášejícím bylo vidět, že téma je mu velice známé a blízké. Studenti měli dále možnost vyslechnout si nemálo ukázek z mnoha knih slavných autorů, kteří hovořili právě o životě v Africe v dobách otroctví. Velmi zajímavou ukázku představovala kniha Alláh není povinen od Ahmadou Korouma, která je svým příběhem v některých státech Afriky bohužel stále aktuální.

Závěrem je třeba podotknout, že i díky osobitému emočnímu prožitku v samotném přednesu si většina studentů besedu náležitě užila a jistě též také dobře zapamatovala. Tato beseda měla na našem malém jazykovém gymnáziu nepochybně velký smysl a všichni jistě doufáme, že zdaleka nebyla poslední.

Bedřich Philipp, 5. A