Za vůní Vánoc letos do Regensburgu

Už podruhé v tomto roce vyrazili studenti naší školy na návštěvu k našemu jižnímu sousedovi – do čtvrtého největšího bavorského města Regensburgu. Jedná se o město s bohatou historií, množstvím starobylých památek, ne náhodou zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Starý kamenný most se stal symbolem města a inspirací např. pro nejstarší kamenný most u nás v Písku či Juditin most v Praze, který stál na místě dnešního Karlova mostu. Gotická katedrála svatého Petra, připomínající slavné francouzské katedrály, byla obklopena zčásti lešením, ale vnitřní prostory byly úchvatné svojí monumentálností a nádherně barevnými okny. Staré jádro města si dochovalo jako jedno z mála měst v Německu svoji původní podobu.

Za zmínku jistě stojí stopy, které ve městě zanechali Římané – na jedné z fotografií se skupinka našich studentů fotí před zbytky římské brány (Porta pretoria) z dob Marka Aurélia. Svého největšího rozkvětu dosáhlo město v době středověku, kdy se stalo svobodným říšským městem. Po dvě století (17., 18.) zde zasedal říšský sněm, před vstupem do památné sněmovní budovy se celá naše skupina vyfotografovala. Na prohlídku památek města navázala návštěva vyhlášených adventních trhů. Atmosféru s vůní vánočního punče, nepřeberného množství klobás (dokonce i půlmetrové) si všichni určitě užili a domů si přivezli trochu té předvánoční atmosféry a možná i nějaký ten dárek pro své nejbližší.