VŠCHT Praha – konzultace + doučování ZDARMA – Středočeský kraj

Počínaje touto chvílí nabízíme zdarma konzultace pro maturanty z chemie, matematiky či biologie. Stačí, když na této stránce vyplníte dotazník a naši studenti vás budou sami kontaktovat a domluví se na formě konzultací.

Dále nabízíme on-line doučování zdarma pro žáky, kteří některý z výše uvedených předmětů nezvládají a potřebovali by další pomoc. Postup je stejný jako u maturantů.

Pro zpříjemnění chvil posílám i odkaz na přednášku záznam přednášky paní docentky Rumlové z Akademie mládeže 2020 o virových pandemiích.

Dovolte mi, abych vám představila Hodiny moderní chemie distanční formou. Pořad Chemikem doma je cílen hlavně na žáky základních škol, ale užitečný a zábavný by mohl být i pro starší žáky. Pro žáky středních škol připravujeme videa s tématikou Hodin moderní chemie v rámci HMCH on-line.

Ing. Dana Bílková
Marketingová specialistka
Oddělení komunikace VŠCHT Praha