Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem schváleným Radou Středočeského kraje, vyhlašuji volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328.

Na voleného člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků se volí dvě osoby.

Dne 19. 11. 2020 proběhnou v budově školy volby do školské rady. Vyzývám zájemce o tuto práci z řad plnoletých studentů, rodičů a pedagogů, aby se do 15. října 2020 přihlásili, a to buď osobně v kanceláři školy nebo využili e-mail gshpb(zavináč)gshpb.cz.

Mgr. Pavel Karnet, ředitel školy