Úspěšná stáž našeho studenta v projektu Otevřená věda AV ČR

Žák naší školy Ladislav Dostál se 21.-22. 11. 2019 zúčastnil studentské vědecké konference v Praze, kde prezentoval výsledky své stáže Právnické sjezdy – pozapomenutá otázka dějin právní politiky. Stáž zajišťoval v rámci projektu Otevřená věda Ústav státu a práva Akademie věd ČR „Díky vynikajícím výsledkům celoroční práce a poutavé prezentaci udělila odborná porota Ladislavu Dostálovi 1. místo v oblasti humanitních a společenských věd.“ (Citace z dopisu zaslaného řediteli školy manažerkou projektu Otevřená věda.)

Gratulujeme!