Učebnice, sešit, penál a tablet

Od začátku letošního roku je žákům a vyučujícím našeho gymnázia k dispozici třicet tabletů, které byly pořízeny v rámci projektu Šablony II. V souladu s podmínkami a pravidly tohoto projektu budou primárně využívány ve třech skupinách (angličtina 4. A – Mgr. Vocílková, angličtina 3. C/5. A – Mgr. Malátková, ruština 1. C/3. A – dr. Konečný), do své výuky je však zařazují nebo plánují zapojit i další vyučující napříč všemi předměty.

Zakoupená zařízení jsou vybavena operačním systémem Windows 10, jejich součástí je také odnímatelná klávesnice. Tablety bez problémů fungují v rámci školní sítě, práce na nich probíhá z velké části i v prostředí cloudových aplikací Microsoft Office 365, které naše škola již třetím rokem aktivně využívá.

Použití ICT vnímají vyučující i žáci nejen jako prostředek zvýšení motivace k výuce, ale také jako nástroj přirozeně rozvíjející počítačovou i digitální gramotnost. Ačkoliv by se mohlo zdát, že mladí lidé, kteří prakticky nedají mobil z ruky, již nemohou v této oblasti dosáhnout vyšší úrovně, opak je pravdou. Ukazuje se, že praktické dovednosti žáků při použití ICT jsou mnohdy pouze základní.

Cíle využití tabletů ve výuce se tedy neomezují pouze na vyučovaný předmět a rozvoj žákových znalostí a dovedností, které se k němu vztahují, ale počítá se také s přirozeným rozvojem schopností žáků v oblasti ovládání tabletů a jejich všestranného využití.

PhDr. Jakub Konečný, PhD.