Sledování ruských filmů

Jednou z nabízených tematických akcí a exkurzí bylo také sledování ruských filmů s anglickými/českými titulky. Se zájemci ze 3. A jsme nakonec sledovali v ruském znění s anglickými titulky film Ledoborec (Ледокол) z roku 2016 režiséra Nikolaje Chomerikiho.

Před promítáním proběhlo krátké přestaven filmu. Shlédnutý film nenechal studenty, i přes svůj název a děj, chladnými, o čemž svědčila velmi živá a poměrně podnětná diskuse. Kromě filmu jsme se bavili také o překladech ruské literatury a dalších dílech ruské, resp. sovětské kinematografie. Věřím, že se podobná aktivita nekonala naposled.

PhDr. Jakub Konečný