Škola hrou – finanční gramotnost

Již několik let se nám osvědčuje praktická výuka finanční gramotnosti pomocí stolní hry Finanční svoboda. Žáci nižšího gymnázia se jejím prostřednictvím nejen seznamují s pojmy, jako jsou rozpočet, příjmy, výdaje, pojištění, otevřené podílové fondy, akcie, dluhopisy…, ale také právě díky simulaci událostí z reálného života s důležitostí správného hospodaření, spoření a investování finančních prostředků.

O tom, že naši studenti v roli finančních poradců brali svůj úkol velmi vážně, svědčí vesměs výborné dosažené výsledky. Atmosféru zaujetí během „zápolení“ pak přibližují následující fotografie. Ceny do soutěže věnovala Společnost přátel Gymnázia pod Svatou Horou. Vítězům gratulujeme!

Mgr. Eva Kratochvílová