Seznam zkratek předmětů

Názvy předmětů, jejichž zkratky jsou uváděny v rozvrhu hodin a jako označení aprobace vyučujících.

 • ANJ – Anglický jazyk
 • BAJ – Biologie v anglickém jazyce
 • BIO – Biologie
 • CJL – Český jazyk a literatura
 • DEJ – Dějepis
 • DRV – Dramatická výchova
 • FRJ – Francouzský jazyk
 • FYZ – Fyzika
 • FYS – Fyzikální seminář
 • HIS – Historický seminář
 • HUV – Hudební výchova
 • CHE – Chemie
 • IVT – Informatika a výpočetní technika
 • KAJ – Konverzace v anglickém jazyce
 • KFJ – Konverzace ve francouzském jazyce
 • KNJ – Konverzace v německém jazyce
 • KRJ – konverzace v ruském jazyce
 • LAT – Latina
 • LIS – Literární seminář
 • MAT – Matematika
 • MTS – Matematický seminář
 • NEJ – Německý jazyk
 • OBV – Občanská nauka
 • PRI – Přírodopis
 • PRO – Programování
 • RUJ – Ruský jazyk
 • SBC – Seminář biologicko-chemický
 • SBI – Seminář biologický
 • SPV – Společenské vědy v anglickém jazyce
 • SVE – Seminář výtvarné estetiky
 • SVS – Společenskovědní seminář
 • TEV – Tělesná výchova
 • VYV – Výtvarná výchova
 • ZAA – Základy administrativy
 • ZEM – Zeměpis
 • ZMS – Zeměpisný seminář
 • ZSV – Základy společenských věd