S fyzikálním seminářem na Vrabce

Exkurze na Katedru jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT doplnila studium fyziky v maturitním ročníku. Prohlédli jsme si provoz školního reaktoru VR – 1 Vrabec, který je v rámci střední Evropy unikátní výukovou pomůckou pro výcvik studentů a specialistů z jaderných oborů, a v rámci spolupráce zde získávají praxi nejen studenti vysokých škol České republiky, ale i z dalších zemí Evropy a také z Asie, z Ameriky a Afriky. Kromě toho se zde provádí řada výzkumných projektů.

Na fotografiích můžete vidět:
1. Stojíme přímo nad jaderným reaktorem a díváme se dovnitř. V bazénu pod námi vznikají, zanikají, zpomalují se a rozbíjejí jádra uranu desetitisíce neutronů za sekundu. K tomu všemu zde z produktů štěpné reakce poletují částice alfa, beta, gama spolu s fotony Čerenkovova záření. Radiace venku je však menší než přirozené pozadí, téměř vše pohlcuje demineralizovaná voda. V rámci bezpečnosti jsme však vybaveni dozimetry a před výstupem pečlivě zkontrolováni.

vrabec1

2. Jsme ve velíně. Spolu s výkladem nám operátor předvádí automatické i ruční řízení reaktoru pomocí vysouvání a zasouvání regulačních tyčí.

vrabec2