Partnerské školy

Schüleraustausch zwischen dem Gymnasium Svatou Horou in Pribram und der Elsa Brändström Schule in Hannover

Seit einigen Jahren gibt es einen regelmäßigen Austausch zwischen den beiden Schulen in Tschechien und Deutschland.

Einmal im Schuljahr fahren die Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen nach Pribram und empfangen ihre neuen tschechischen Freunde in ihrer Heimatstadt Hannover. Sie sind jeweils in den Familien ihrer Partner zu Gast und werden während ihres Aufenthalts von den mitreisenden Lehrkräften betreut. Am Anfang stand die Idee Pate, dass sich die Jugend im zusammenwachsenden Europa besser kennenlernt. Das geht erfahrungsgemäß am besten, wenn sie sich trifft und zusammen etwas unternimmt. Traditionell waren die Schulen in Westdeutschland stark nach westlichen Nachbarländern hin orientiert, es ging beim Austausch mit englischen, französischen und spanischen Schulen vor allem um die lebendige Unterstützung des modernen Fremdsprachenunterrichts. Wir Deutschen haben aber Tschechisch nicht im Lehrplan. Trotzdem sind unsere Schülerinnen und Schüler dankbar für die wertvolle Erfahrung, den Alltag und die Kultur ihrer gleichaltrigen Nachbarn in Tschechien kennen zu lernen: Familienleben, Freizeit, Schulunterricht, Erkundung von Pribram mit seiner herrliche Umgebung, und von Prag, der immer sehenswerten und beeindruckenden Goldenen Stadt mit ihrer reichhaltigen Geschichte.

Schon nach kurzer Zeit freunden sich die jungen Leute an, sprachliche Schwierigkeiten werden mit Englisch überbrückt. Und dann ist es dauch jedes Mal eine Freude, den tschechischen Freunden die eigene Heimat zu zeigen: Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin, das Weserbergland usw.

Wir möchten diesen wertvollen Austausch fortsetzen und weiter entwickeln und freuen uns auf den nächsten Besuch! Dem Gymnasium Svatou Horou gratulieren wir sehr herzlich zu seinem 20jährigen Jubiläum: Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

Wolfgang Heckhausen
Cornelia Lichtenberg
Hannover


Studentská výměna mezi Gymnáziem pod Svatou Horou Příbram a školou Elsa Brändström Hannover

Už několik let existuje pravidelná výměna mezi dvěma školami v Čechách
a v Německu.

V každém školním roce jezdí studentky a studenti z Dolního Saska do Příbrami
a přijímají nové české přátele ve svém domově v Hannoveru. Jsou vždy hosty v rodinách svých partnerů a starají se o ně doprovázející učitelé. Na začátku stála myšlenka, že se mládež ve sbližující se Evropě lépe seznámí. Ze zkušenosti je nejlepší, když se mladí lidé setkávají
a společně něco podnikají.

Tradičně byly školy v západním Německu silně orientovány na západní sousední země. Při výměnách s anglickými, francouzskými a španělskými školami šlo především
o aktivní podporu moderního vyučování cizím jazykům. My Němci ale nemáme češtinu v učebních osnovách. Přesto jsou naše studentky a studenti vděčni za cenné zkušenosti a poznání všedního dne a kultury českých sousedů. Poznávají život v rodině, volný čas a školní výuku, prozkoumávají Příbram a její okolí, také zlatou Prahu, která je pozoruhodným a působivým městem s bohatými dějinami.

Už po krátké době se mladí lidé spřátelí a jazykové potíže překonávají angličtinou.
S radostí také seznamují české přátele se svou vlastí: Hannover, Brémy, Hamburk, Berlín atd.

Chtěli bychom v této cenné výměně pokračovat, dále ji rozvíjet. Těšíme se na příští návštěvu!

Gymnáziu pod Svatou Horou srdečně gratulujeme k jejich dvacetiletému jubileu. Přejeme vše dobré a mnoho úspěchů do budoucnosti.

Wolfgang Heckhausen
Cornelia Lichtenberg
Hannover

Čeští a němečtí studenti

Stránky: 1 2