Naši volejbalisté mezi nejlepšími sportovci středočeského kraje

Ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2018/2019, se pod záštitou Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, hejtmanky Středočeského kraje a Martina Draxler, radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu, uskutečnilo 15. ledna 2020 v Obecním domě Nymburk. Mezi oceněné sportovce po zásluze patřilo i družstvo volejbalistů Gymnázia pod Svatou Horou, které v loňském roce získalo titul přeborníka Středočeského kraje a následně i titul přeborníka České republiky.

Ocenění našim chlapcům předal radní Středočeského kraje pan Martin Draxler. Příjemné odpoledne sportovcům zpestřili svým vystoupením účinkující v akrobatickém aerobiku a ve hře na harmoniku.

Mgr. Pavel Sedláček