Naši “nejlepší lovci” informatických bobříků

Bobřík informatiky je celostátní informatická soutěž. Soutěžící zde odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěž podporuje MŠMT. Autoři úloh pocházejí z celého světa, ze zemí zapojených do bobřích informatických soutěží. Více na ibobr.cz.

Naše škola se letos zúčastnila ve dvou kategoriích. Úspěšnými řešiteli byli ti, co získali alespoň 120 bodů ze 192 možných. V kategorii Kadet byli nejúspěšnějšími řešiteli z naší školy Iva Holendová, Vojtěch Bernát a Matouš Havelka (všichni z 2. A) se shodným ziskem 168 bodů, druhým v pořadí byl Jiří Rotter (1. A) se 162 body.  Blahopřejeme!

Z 54 zúčastněných studentů z 1. A a z 2. A jich 20 (37 %) překonalo hranici úspěšnosti. (Celostátní statistika uvádí 32 % úspěšných řešitelů.) 

V nejstarší kategorii Senior, kde se vytváří celostátní pořadí, byl naší nejúspěšnějším řešitelem Ondřej Kyzr ze 6. A. Umístil se na krásném 21. místě, které znamená 10. nejlepší bodový zisk, a postupuje do ústředního kola. Gratulujeme! V této kategorii bylo podle statistik organizátorů soutěže pouze 409 úspěšných řešitelů – 6 % z vyhodnocených.