English Orienteering

Na svazích Svaté Hory je připraven orientační běh s otázkami v anglickém jazyce. Zveme všechny žáky, studenty a širokou veřejnost k účasti. Pojďte si zaběhat/projít se na Svatou Horu a procvičit si angličtinu. Lze jen běhat anebo jen sbírat nápovědy a na konci přijít na “secret word/phrase”. Oslavujeme Mezinárodní den anglického jazyka (23. 4.) aktivně v přírodě.

Kategorie ZŠ  

Orientační běh s angličtinou pro děti ze všech základních škol.  

 1. Zaregistrujte se na www.iorienteering.com, abychom mohli zaznamenat Váš časový výsledek (není povinné). Používejte jména, která pak uvedete i při nahrávání tajenky. 
 2. Stáhněte si aplikaci iOrienteering na App Store nebo Google Play.
 3. Nahrajte trasu naskenováním QR kódu. 
 4. Běh zahájíte naskenováním QR kódu START – tím Vám začíná běžet čas. 
 5. V mapě v aplikaci hledejte další bod kontroly s QR kódem, tedy 101  (následně skenujete body v číselném pořadí za sebou: 102, 103,… – nepřeskakujte, nevynechávejte). Mapa obsahuje 10 kontrol a cíl. Naskenováním QR kódu v cíli se časomíra ukončí. 
 6. U každé kontroly je úkol v angličtině s možností výběru ze tří odpovědí. Vybraná odpověď má své písmeno, např. X nebo Y nebo Z, které je již součástí hledané tajenky. Hledáte zelené texty (modré jsou pro střední školy). Vybraná písmena si průběžně zapisujte nebo pamatujte. 
 7. Po dokončení běhu poskládejte písmena za sebe a svou tajenku nahrajte pod stejným jménem na odkaz na webových stánkách naší školy: www.gshpb.cz
 8. Odkaz pro vkládání výsledků:

          https://forms.office.com/r/AKiQQgtCR8

 1. Poslední možnost běhu je 1.6.2021, poté bude odstraněn. 

 

Cathegory Secondary Schools 

Join this orientation run for secondary school students. 

 1. Register/ Log on at www.iorienteering – you don’t have to but it helps keep your results together. Use names which you will use for uploading your secret word.
 2. Download / Open the app.
 3. To load the course scan the QR code. 
 4. To start the event, scan the START code and off you go. 
 5. Find your next checkpoint 101 by looking at the map in your app. Scan following QR codes in the linear order: 101,102,103… (do not jump or leave our the checkpoints). The map contains 10 checkpoints with QR codes and a finishing code. By scanning the FINISH code your time will be stopped and uploaded. 
 6. Every checkpoint has a blue definition of a verb (ignore the green texts). All 10 verbs are clues to a final nounYour final noun is the secret word. 
 7. After the run upload the secret word (with the same name as in iOrienteering) to the  link on the websites of our schoolwww.gshpb.cz 

          Link for uploading the secret word:

          https://forms.office.com/r/389yEfJteT

 1. The last day of the run is on 1st June 2021. 

     

Have a lot of fun with Gymnázium pod Svatou Horou.