Adaptační kurz 1. C a 3. A

Dne 3. 9. 2018 jsme se s novou třídou – 1. C – vydali na dvoudenní adaptační kurz do rekreačního zařízení Radost. RZ Radost se nachází poblíž  Sedlice na Blatensku a to konkrétně v malé vesničce Dol.

Ihned po příjezdu s námi začali pracovat instruktoři Dan a Jirka z externí agentury. Ze začátku třídy fungovaly odděleně a až před obědem se seznamovaly společně. Hrála se spousta her, které byly hlavně o vzájemné důvěře, dále se hrály logické hry a sportovalo se. O večerní program se postarali učitelé Jitka Charyparová, Anna Přibylová, Zdeňka Křesinová a také Libor Valíček. Hráli jsme především hry na seznámení. Následující den byl věnován sportovním hrám a společně jsme se dozvěděli více o naší škole a kurzech, které nás čekají v dalších ročnících. Po obědě jsme se sbalili, vyfotili a seznámeni s novou třídou i učiteli jsme odjeli zpět do Příbrami.
Na závěr bych chtěla poděkovat za trpělivost našich skvělých učitelů a doufáme, že se každý kurz povede stejně jako náš první. 

Johanka Trokšiarová, 3. A