ADAPTAČNÍ KURZ 1. C A 3. A U ORLICKÉ PŘEHRADY

V úterý 1. září 2020 jsme se my, studenti 1. C a 3. A, sešli na parkovišti pod Svatou Horou, abychom společně vyrazili na adaptační kurz. Po vyřízení nezbytné administrativy jsme nasedli do autobusu a zamířili do hotelu „U Jezera“ v obci Klučenice.

Cesta rychle utekla, takže už kolem deváté hodiny jsme byli na místě. A ihned začal seznamovací program pod vedením Jiřího Georga Konečného a jeho kolegů. V této chvíli se třídy 1. C a 3. A rozdělily. Zatímco 1. C začala seznamovacími aktivitami zaměřenými hlavně na jména, 3. A pobyt zahájila hrami v přírodě.

Po obědě a poledním klidu se začaly obě třídy poznávat vzájemně, protože jsme měli společný program. Vytvořili jsme šestičlenné týmy, které soutěžily mezi sebou. Tentokrát se prověřil náš postřeh, logika, komunikace, rychlost a hlavně týmová spolupráce. Vyhrát samozřejmě mohl jen jeden a vítěz si odnesl sladkou odměnu.

K večeru jsme si také vyzkoušeli improvizační divadlo a vyfotili si originální třídní fotografie. A pak už jsme se museli s Jiřím Georgem Konečným a jeho kolegy rozloučit. Po večeři nás čekala ještě diskotéka a pak už hajdy na kutě.

Druhý den jsme se nasnídali a vypravili se ven, kde jsme hráli zábavnou hru s frisbeem v týmech. Pár nešťastníkům se sice podařilo frisbee hodit do Orlické přehrady, ale jinak se dopolední program vydařil.

Po obědě a poledním klidu jsme ještě stihli vyřídit pár třídnických záležitostí. A poté jsme se sbalili a vydali se zpět do Příbrami.

Adaptační kurz se vydařil a my si z něj odnášíme spoustu zážitků. Bylo to skvělé zahájení nového školního roku!

Alžběta Neporová 1. C